Страницата Състояние на акаунта предоставя преглед на придържането на вашия акаунт за продажба към целите и политиките за ефективност, необходими за продажба в Амазон. … Целта на този преглед е да ви даде възможност да подобрите представянето си, преди проблемът да засегне способността ви да продавате.

Това е частта от вашия акаунт за продажба в Амазон, която се нуждае от специално внимание, опит и търпение.

Какво НЕ искате да виждате в показателите на вашия акаунт: