ЦЕНАТА е oсновата на вашия бизнес

Управлението на цените е процесът на създаване и актуализиране на цените в рамките на една компания. Това включва определяне на цена на продавача, където трябва да се вземе предвид цената, на която се придобиват стоките, производствените разходи, пазара, конкуренцията, състоянието на пазара, марката и качеството на продукта. Управлението на цените включва също актуализиране на цените, когато е необходимо, управление на ценови сегменти, измерване на ключови показатели за ефективност (KPI) и др.

ДЕФИНИЦИИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В АМАЗОН

Цената на продукт е сумата, платима от клиента, без таксата за доставка и обработка, които са видими, когато листнете продукт.

Крайната цена е сумата, дължима от клиента, както и всички условия на оферта/продажба. Това включва всичко от:

 • Такси за доставка и обработка
 • Отстъпки или специални разпродажби/промоции, които предлагате/правите по отношение на покупките
 • Начин на доставка
 • Бизнес практики, като всяко намаляване или премахване на таксите за доставка при поръчка или на всякакви други свързани с поръчката такси и разходи
 • Гаранции за ниски цени

Много важна част от вашата продажна цена е познаването на вашите такси. За всички продукти Амазон приспада процент комисионна, изчислен върху общата продажна цена, с изключение на всички такси, изчислени чрез услугите за изчисляване на такси на Амазон. Комисионната варира според категорията, както е изброено по-долу.

АМАЗОН РЕПРАЙСИНГ

Спечелването на ценова конкуренция се основава на поддържането на възможно най-ниски цени за купувача. Това означава, че цените на продуктите могат да се променят многократно, дори в рамките на един ден. Това може да стане по два начина:


Ръчен Репрайсинг

Можете да изберете да репрайсвате сами, което означава, че ръчно влизате в Seller Central и променяте цената си. Имайте предвид, че това отнема много време и не е много ефективно, тъй като цените на други продавачи веднага ще бъдат преоценени, след като вашата цена се промени.

За:

 • Вие разчитате на себе си и имате пълен контрол върху цената си;
 • Имате по-ясно разбиране за своите продукти и ценообразуване на вашите конкуренти.

Против:

 • Това ще работи само ако имате малко продукти;
 • Много времеемко;
 • Вашата лична преценка в конкретна ситуация може да не е правилна.


Репрайсинг Инструменти

Можете да изберете да използвате репрайсинг инструменти за автоматично подбиване на конкуренти на един и същи листинг. От решаващо значение е да зададете минимална цена, така че системата да не слиза под вашето ниво на печалба.

За:

 • Спестяват време;
 • Гарантират повече спечелено време в бай бокса по цена;
 • Вие поставяте битове, които минимизират маржовете и максимизират печалбите;
 • Подходящ за повече продукти;

Против:

 • Може да струва много;
 • По-малко контрол върху вашата цена;
 • Дава ви по-малко информация за вашите собствени и продукти и за цените на вашите конкуренти.

КАК МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?

Анализ на цената на продукта

Можем да анализираме цените на подобни продукти и цените на вашите конкуренти и да обсъдим с вас резултатите и вашите продуктови възможности.

Изчисляване на крайната цена

Можем да ви помогнем да изчислите всички елементи на крайната ви цена, като гарантираме, че няма да пропуснете нито един ключови момент и по този начин да доведе до по-малко печалба.

Менажиране на цените

Можем да поемем контрол върху управлението на цените ви, като изберем правилната ценова стратегия и коригираме вашите ценови параметри, като вземем предвид вашите бизнес стратегии и желани цели.

Искания за реимбурсации

Ако участвате в програмата ФБА, определено ще имате проблеми с възстановяването на средства за поръчки и стока с Амазон. Ние можем да управляваме този процес вместо вас и да ви предоставяме навременен отчет.

Ако имате въпроси, пишете ни:

ssb.globaltrading@gmail.com