Амазон лансира нов модул в Управление на рекламни кампании – Страница с бюджети (бета)*

Оптимизирането на кампаниите ви с цел да поддържате бюджета си през целия ден може да бъде важен и основен фактор за успеха на вашите кампании. Ето защо Амазон ви улеснява да преглеждате и оптимизирате бюджетите на кампаниите си с новата функция – Страница с бюджети (бета). Можете да намерите новата функция Страница с бюджети в раздела „Бюджети“ под менюто „Всички кампании“ в модула Управление на кампании.

Какво е Страница с бюджети (бета)?

Страницата с бюджети (бета) е нова функция в модула Управление на кампании, която ви показва ефективността и потенциала на вашите кампании. Тази страница включва чисто нови прогнозни „пропуснати“ показатели за стартиралите ви кампании, които са прогнози за потенциала, който кампанията ви би могла да постигне, ако беше с наличен бюджет за по-дълго време.

Можете да избирате между два вида бюджетни правила:

  • По график – Увеличава бюджета ви по време на висок трафик или определени периоди от време
  • По ефективност – Увеличава бюджета Ви за възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), рекламна цена на продажба (ACOS), честота на кликване (CTR) или процент на реализация (CVR). Имайте предвид, че това правило няма да отговаря на условията, докато дневният бюджет не е поне €10,00.

За периода на бюджетното правило Амазон препоръчва увеличението на бюджета да бъде с 50%

Защо ми е полезно?

Тези показатели включват прогнозни пропуснати импресии, прогнозни пропуснати кликвания, прогнозни пропуснати продажби, средно време в наличен бюджет и препоръчителен бюджет. Амазон също така предоставя препоръки за бюджет, за да сведе до минимум вероятността кампанията Ви да изчерпи бюджета си.

Каква е ползата?

Когато бюджетът на кампаниите ви се изчерпи, това означава, че рекламираните ви продукти не могат да бъдат видени от клиентите. Като останете в бюджета за по-дълго, вашите кампании имат възможност да достигнат до купувачи, които търсят артикули, подобни на вашите, и могат да помогнат за увеличаване на вероятността от кликване или продажба.

Рекламодателите, които са изчерпали бюджета си през 2020 г., са пропуснали средно 2,1 пъти допълнителни продажби в сравнение с рекламодателите, които не са изчерпали бюджета си.

* Цялата информация в тази публикация е предоставена от Амазон.