Какво представлява Амазон Buy Box

Амазон Buy Box е създаден, за да даде на клиента възможно най-добрата стойност за парите му. Той определя кой продукт обещава най-добър баланс между висока ефективност на продавача и ниска цена.

Професионалните продавачи, които са изпълнили всички изисквания, базирани на ефективност, отговарят на допустимостта за Buy Box. 

Защо Buy Box-ът е важен?

С над 83% от продажбите, направени в Амазон, идващи през Buy Box, това е ценно място, което пряко влияе върху рентабилността. Разбирането на Buy Box и неговата конкуренция за определени продукти беше и ще продължи да бъде основна стратегия за повечето продавачи.

Buy Box-ът е раздел от дясната страна на продуктовата страница на Амазон, използвана за клиентите да добавят артикули в количката си. В това поле Амазон показва само данните на продавача с висока производителност и с най-конкурентна цена. Разбира се клиентът има опция да види и останалите продавачи на обявата като кликне върху „Други продавачи в Амазон“, но това се случва рядко. Ако вие не сте в Buy Box-а, може много трудно да осъществите продажба.

Това поле има голямо влияние върху продажбите и поради това е цел за повечето конкурентни продавачи. Ако има няколко конкурентни продавачи за конкретен продукт, те ще се редуват в полето за покупка. Тъй като множество търговци могат да продават един и същ артикул, тази позиция може да бъде много конкурентна.

Каква е уловката? Не всички продавачи отговарят на условията да спечелят Buy Box-а.

Алгоритъмът на Амазон Buy Box се променя в зависимост от продукта и категорията.Други продавачи в Amazon

Отговаряте ли на Buy Box условията?

Професионалните продавачи, които са изпълнили всички квалификации, базирани на ефективност, отговарят на изискванията за Buy Box. Този статус обикновено работи според акаунта, но вместо това може да работи и на база категория към категория.

Няма допълнителна такса за продавача, за да стане допустим; въпреки това продавачът трябва да поддържа високи нива на производителност. Оценките с ниска производителност излагат продавача на риск от загуба на Buy Box-а.

Ключови фактори за спечелване на Buy Box на Амазон

Амазон използва алгоритъм за Buy Box, който включва множество фактори, за да определи най-добрата стойност за клиентите. Алгоритъмът се променя в зависимост от продукта и категорията, поради което виждате разнообразие от продавачи, които печелят основното място за различни продукти и категории.

Ако имате почти перфектни показатели за ефективност за следните фактори, ще можете да продавате продукта си на по-висока цена, като същевременно запазите мястото си в Buy Box-а.

Ето защо е важно да се съсредоточите върху всички изброени по-долу фактори, когато подобрявате възможността си да спечелите желаното място.

Продавачите, които избират FBA (Fulfillment by Amazon) или SFP (Seller-Fulfilled Prime), обикновено са с предимство пред тези, които продават FBM (Fulfillment by Merchant), като всички други променливи са равни.

Това е общата сума, за която продуктът се продава в Амазон. Колкото по-ниски са показателите за ефективност на продавача в сравнение с други продавачи, толкова по-ниско ще трябва да намалят цената си, за да се опитат да спечелят мястото. От друга страна, ако техните показатели са високи, те биха могли да повишат цената си и пак да спечелят.

Колкото по-бързо изпращате, толкова по-добре.

Пътуващи артикули към склад на Амазон могат да бъдат представени в Buy Box, но артикулите, които могат да бъдат изпълнени незабавно, са приоритетни за алгоритъма на Amazon.

Това е комбинация от процент на отрицателна обратна връзка, процент на гаранционни претенции от А до Я и процент на отказани поръчки.

Това е процентът на изпратените доставки с пълна информация за проследяване.

Това е броят на поръчките, изпратени по-късно от очакваната дата на изпращане.

Това е процентът на поръчките, които са доставени навреме.

Колко добре са ви оценили хората.

Колко бързо отговаряте на клиентите? Ако отделите твърде много време, това ще се отрази негативно на шансовете ви за печалба.

Постоянното наличие на достатъчно инвентар ще ви постави в по-добра позиция, отколкото ако имате големи колебания в инвентара.

Ако канселирате поръчки твърде често, това може да има отрицателно въздействие върху представянето на вашия профил на продавач.

Въпреки че понижаването на цените винаги увеличава шансовете за спечелване на Buy Box, твърдението, че определено уравнение ще гарантира Buy Box със сигурност не отговаря на истината.

Митове и погрешни схващания относно Buy Box

Изписани са множество статии за това как да надхитрите Buy Box-а и въпреки че много от тях може да работят в конкретни ситуации, те обикновено са прекалено опростени, остарели или просто грешни. По-долу са най-разпространените погрешни схващания.

Манипулации с най-ниска цена:

Тази теория твърди, че ако продавачът подбива най-ниската конкурентна цена, той винаги ще спечели Buy Box-а. След обстойно тестване на тази теория с множество продукти, на различни ценови точки и в множество категории, е очевидно, че това не е фиксирано правило.

Въпреки че понижаването на цените винаги увеличава шансовете за спечелване на място в Buy Box-а, не е нужно вие да сте с най-ниската цена. Постоянното понижаване на цената създава ценови войни между продавачите, намалявайки маржовете на печалба от всички страни.

Правилото за 2% ротация:

Друго погрешно предположение е, че ако цената на продавача е в рамките на 2% (или други проценти) от текущия победител в Buy Box-а, този продавач е гарантирано да спечели мястото поне определен процент от времето, докато Buy Box се върти между продавачите.

Отново, няма доказателства в подкрепа на тази теория. Въпреки че често работи, когато се тества, това е друг пример за фалшиви положителни резултати.

Съществуват ротации на Buy Box, но това няма нищо общо с „правилото за 2%“. Алгоритъмът Buy Box взема предвид много данни, включително текущите пазарни условия

Как работи алгоритъмът?

Няма бързо решение за спечелването на Buy Box-а. Победителите се определят от сложен алгоритъм за машинно обучение, който взема под внимание милиони компоненти от данни, събрани за пазара, текущите пазарни условия и всеки продавач с цел да даде на клиента най-добрата стойност за парите му. От продавачите зависи да изпреварят всички потенциални проблеми, за да си гарантират най-висок шанс за печалба.

Твърде опростено е да се каже, че единственото нещо, което алгоритъмът взема предвид, е цената. В действителност чрез мястото в Buy Box-а той обещава най-добър баланс между висока производителност на продавача и ниска цена.

Това винаги е била целта на Amazon, предлагайки възможно най-доброто изживяване на своите клиенти. 

Въпреки че никой от нас вероятно няма да разбере точния алгоритъм на Buy Box, ние знаем следното:

  • Подхранваният от данни алгоритъм взема всеки отговарящ на условията продавач и разделя представянето му на много различни променливи. След това оценява всеки един спрямо другите продавачи, предлагащи същия продукт, и решава кой продавач предлага най-добра обща стойност за клиента.
  • Теглата, присвоени на всяка променлива, могат да се променят на база продукт по продукт или категория по категория, така че въпреки че продавачът може да губи от конкурент на един продукт, същият продавач може да победи същия конкурент на друг несвързан продукт.

Например, за продукти, съобразени с времето, като картички за рожден ден, времето за доставка може да има повече значение от други променливи. Следователно продавач, който има време за доставка от един ден, може да има предимство пред продавач, който изпраща за три дни. За други продукти, като например кухненски съдове, времето за доставка може да има по-малко влияние.

Всеки продавач трябва да се съсредоточи върху изразходването на енергията и ресурсите си за повишаване стойностите на променливите, които имат значение за Амазон и поддържане на добър профил на продавача.

Ако имате въпроси, пишете ни:

ssb.globaltrading@gmail.com