Актуализация на политиката за „Наблюдение състоянието на вашия акаунт“

Account Health Rating program policy

Поддържането на здравето на акаунта е важна част от изживяването при продажба. През август 2022г. Амазон лансира нова версия на Оценка за състоянието на акаунта за продавачи в САЩ и Канада. Януари 2023 г. програмата се актуализира за ЕС, Обединеното кралство и Турция.

През следващите месеци ще започнете да виждате нови функции на страницата за Състояние на вашия акаунт.

Първата от тях е, че рейтингът на състояние на вашия акаунт (AHR) ще се показва като точкова стойност въз основа на скала от 0-1000 в допълнение към цвета, който съществува днес, което ви позволява да видите колко близо сте до различните прагове –  зелено (здравословно), жълто (в риск) и червено (нездравословно и с риск от деактивиране).

Страницата „Състояние на акаунта“ също така ще показва степента, до която всички нарушения влияят върху здравето на вашия акаунт, което ви позволява да дадете приоритет на справянето с тези, които го засягат най-негативно. Обърнете внимание, че AHR не променя съществуващите политики на Амазон, но обединява нарушенията на определени политики в един резултат, за да покаже цялостното ви състояние на изправност на акаунта.

В резултат на тези нови функции създадохме нова програмна политика на AHR. В сила от 15 февруари 2023 г. с пускането на допълнителни функции към страницата Оценка на състоянието на акаунта, Амазон прави следните актуализации на програмната политика за наблюдение на състоянието на вашия акаунт:

  • Премахва се политиката за наблюдение на състоянието на вашия акаунт и се преобразува в две отделни политики: политика за оценка на състоянието на акаунта и политика за изпълнение на поръчките.
  • Политиката за оценка на състоянието на акаунта е разширена.
  • Политиката за изпълнение на поръчката преди това е била част от политиката за наблюдение на състоянието на вашия акаунт. Амазон я мести в отделна страница с правила и преименува основното правило, но като цяло промените не са значителни.

Оценка на състоянието на акаунта

За да можете да управлявате по-добре здравето на акаунта си, Амазон създават Оценка на здравето на акаунта (AHR). AHR показва риска от деактивиране на вашия акаунт поради неспазване на определени правила за продажба на платформата.
AHR е цветно кодиран резултат, който варира от 0 до 1000 и предоставя почти в реално време състояние на изправността на вашия акаунт, като ви уведомява дали вашият селър акаунт на определен пазар е изложен на риск от деактивиране. При откриване на нови нарушения на правилата, свързани с вашия акаунт, губите точки. Печелите точки, когато успешно се справите с тези нарушения.
За да сте сигурни, че състоянието на вашия акаунт се оценява в контекста на размера на вашия бизнес, точките се предоставят и при изпълнение на минимален брой поръчки. Всички нови продавачи започват с резултат 200 и с течение на времето продавачите ще видят резултат, който отразява точно състоянието на техния акаунт въз основа на спазването на политиката и дейностите по продажба през последните 180 дни.
Ако вашият AHR е зелен („Здрав“, въз основа на резултат от 200-1000), това означава, че вашият акаунт не е изложен на риск от деактивиране въз основа на политиките, съставляващи резултата. Ако вашият AHR е жълт („Изложен на риск“, въз основа на резултат от 100-199), вашият акаунт е изложен на риск от деактивиране. Когато вашият AHR е червен („Нездравословен“, въз основа на резултат от 99 или по-нисък), акаунтът ви или отговаря на условията за деактивиране, или вече е деактивиран.
За да получите и поддържате „Здрав“ акаунт, препоръчваме ви да избягвате нарушения на правилата и ако се случат, да адресирате своевременно всички нарушения, изброени на страницата „Състояние на акаунта“, като давате приоритет на тези с най-голяма тежест.
Независимо от вашия AHR резултат, Амазон може незабавно да деактивира акаунта ви, ако подозре измамна, незаконна или по друг начин вредна дейност, за да защити клиентите, другите продавачи на платформата и самата платформа.
AHR е предназначен да ви помогне да адресирате и приоритизирате нарушенията на правилата, които оказват най-негативно въздействие върху здравето на вашия акаунт. В случай на много нарушения, ви препоръчваме да ги адресирате непрекъснато и да предприемете действия, за да предотвратите повторната им поява. Нарушенията са категоризирани, както следва:

Нарушения от този вид имат сериозно и неприемливо въздействие върху клиентите или нарушават определени закони, разпоредби или права на други. Всяко отделно нарушение с тази сериозност незабавно квалифицира вашия акаунт за деактивиране.

Като се има предвид отрицателното въздействие, което тези нарушения оказват върху клиентите, или степента, в която те могат също да нарушават приложимите закони или разпоредби, толерантността към нарушения с висока тежест на Амазон е минимална.

Нарушения с тази тежест могат значително да подкопаят доверието на клиентите и партньорите по продажбите, ако продължат да се случват с течение на времето.

Амазон толерира редки нарушения с ниска сериозност, защото разбира, че е нормално да се случват грешки в процеса на работа.

Повтарящи се нарушения на правилата

Множество нарушения на едни и същи правила влияят на здравето на вашия акаунт по два начина.

Първо, точковите стойности, свързани с нарушения, включени във вашия AHR, се увеличават всеки път, когато тази политика бъде нарушена.

Това означава, че повторните нарушения ще доведат до по-бързо влошаване на AHR, като по-сериозните повторни нарушения ще имат най-голямо въздействие.

Второ, вашият акаунт може да бъде изложен на непосредствен риск от деактивиране, ако достигнете максималния брой повторни нарушения за период от 180 дни, независимо от вашия AHR. В повечето случаи максималният брой за повтарящи се нарушения е пет за нарушения, свързани с политики на Амазон и две за политики, свързани със забранени продукти.

Политика за "Програма за изпълнение на поръчката"
Order Performance program policy

Политиката за изпълнение на поръчките изискват продавачите да отговарят на минимални стандарти за изпълнение при изпълнение, доставка и обслужване на своите клиенти. Тази политика имат за цел да гарантира, че клиентите ще продължат да имат положително изживяване при пазаруванена платформата Амазон, след като поръчката им бъде направена.

Повече информация по параметрите на Програмата за изпълнение на поръчката може да видите тук.

 

Ако имате въпроси, пишете ни:

ssb.globaltrading@gmail.com